Bucket Elevators

Bucket Elevators

این بالابر ها در دو مدل  بالابر های  Z  و بالابرهای عمودی، با ارتفاع ریزش دلخواه طراحی و ساخته می شود که اغلب به منظور جابجایی مواد پودری و گرانول مورد استفاده قرار می گیرد.

دستگاه بالابر کاسه‌ای با الکتروموتور تک فاز و یا سه فاز مجهز به تعداد زیادی کاسه است که بر روی یک تسمه pvc  و یا روی دو ردیف زنجیر نصب می‌شوند.

ادر زمان گردش این نوار، کاسه‌ها محصول را از مخزن اولیه بارگیری کرده و به بالا انتقال می‌دهند. مخزن اولیه مجهز به سیستم ویبره جهت تنظیم سرعت بارگیری می باشد.

می توان در ابتدا از تنظیم شدت ویبره و در ادامه بوسیله اینورتر با تنظیم سرعت حرکت کاسه ها، سرعت جریان محصول را کنترل نمود.

کاربرد: جابجایی مواد پودری و گرانول

ظرفیت:متناسب بادرخواست

Consult and communicate with our experts