اطلاعات تماس

شهریار، جاده آدران، روبروی اسد آباد، کوچه بوستان یکم

تلفن تماس: ۰۲۱۶۵۶۸۳۴۷۱ - ۰۲۱۲۲۳۴۲۸۶۳

فکس: ۰۲۱۶۵۶۸۳۴۷۱

موبایل: ۰۹۱۲۳۳۸۹۱۸۷ / ۰۹۱۲۶۷۹۱۴۸۸

واحد مشتریان: info@roshan-sa.com

ارتباط با مدیریت: RDM@roshan-sa.com

واحد بازرگانی خارجی: RBM@roshan-sa.com