صرفه جویی در مصرف انرژی

خدمات مهندسی در زمینه صرفه جویی در مصرف انرژی بر اساس استفاده از اینورتر

استفاده از اینورترهای فرکانسی بمنظور صرفه جویی در مصرف انرژی مزایای متعددی دارد که این مزایا در ذیل به دو گروه کلی تقسیم گردیده است:

گروه ۱ : مزایای عمومی استفاده از اینورتر که در هر شرایطی دست یافتنی میباشد. مانند:

 • کاهش جریان راه اندازی نسبت به جریان نامی موتور
 • حذف بانکهای خازنی
 • عدم ایجاد شوک به بلبرینگ و قطعات مکانیکی سیستم
 • عدم استفاده از کنتاکتورهای ستاره و مثلث
 • حذف تمامی سیستم های حفاظتی خارجی موتور از قبیل بیمتالها
 • قابلیتهای خودتشخیصی، بازبینی, اخطار
 • حفاظت موتور الکتریکی در برابر تغییرات ناگهانی ولتاژ، اضافه جریان و دمای بیش از اندازه موتور به صورت هوشمند
 • کاهش تزریق هارمونیک به شبکه و به صفر رساندن توان رآکتیو شبکه حاصل از مصرف الکتروموتور با اضافه کردن فیلتر مناسب

گروه ۲ : مزایای منحصر برای هر کاربرد خاص که با توجه به نوع استفاده تعریف میگردد. شامل سه دسته کلی می باشد:

 • کاربردهای دور ثابت مانند نوارهای نقاله جابجایی مواد
 • کاربردهای گشتاور ثابت مانند دستگاههای کشش و سنگ شکن ها
 • کاربرد های دور و گشتاور متغییر مانند فن ها و پمپ ها : واحدهای تولید هوای فشرده (کمپرسورخانه) – فن های خنک سازی و تهویه – برج های خنک کننده (کولینگ تاور)