بالابر کاسه ای

توضیحات

این بالابر ها در دو مدل  بالابر های  Z  و بالابرهای عمودی، با ارتفاع ریزش دلخواه طراحی و ساخته می شود که اغلب به منظور جابجایی مواد پودری و گرانول مورد استفاده قرار می گیرد.