فرآیندهای تولید

خط تولید شکلات
خط تولید قهوه
خط تولید کره و کرم دانه های روغنی
خط تولید روغنگیر کلدپرس
خط تولید پودری
خط تولید پوستکنی کنجد و حلوا سازی