دستگاه تفت بخار

دستگاه تفت بخار

فرها (دستگاه های تفت) به دو دسته کلی تقسیم می شوند که با توجه به نوع و سایز آنها ظرفیتی بین ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ کیلوگرم در ساعت را دارا هستند:
دستگاه های تفتی که که از دیگ هایی دوجداره با حجم بالا ساخته شده¬اند که به دو طریق با استفاده از جریان بخار آب و جریان روغن داغ حرارت داده می شوند. این فِرها (دستگاه های تفت) در دو نوع تک طبقه و همچنین مدل طبقاتی طراحی و ساخته می شوند.
دسته دیگر فرهای بونکری نام دارند. این فرها (دستگاه های تفت) در ابعاد و ظرفیت های متفاوت اما با عملکرد یکسان ساخته شده ، گازسوز بوده و حرارت بوسیله شعله مستقیم به آنها منتقل می شود.
همچنین خشک کن ها نیز بوسیله هوای گرم تغذیه می شوند و در ظرفیت ها و سایز های مختلف بصورت استوانه های تیغه دار ساخته می شوند.

مدل توضیحات ظرفیت نرمال
۱۰۱ یک طبقه / (سوخت : بخار آب یا روغن داغ) ۱۰۰
۱۰۲ یک طبقه / بونکری (گاز سوز) ۱۰۰
۱۰۳ یک طبقه / بونکری (گاز سوز) ۲۰۰
۱۰۵ هفت طبقه / (سوخت : بخار آب یا روغن داغ) ۶۵۰
۱۱۰ هفت طبقه / (سوخت : بخار آب یا روغن داغ) ۱۰۰۰

Consult and communicate with our experts