بالابرهای بادی

بالابرهای بادی

از جمله انتقال دهنده های پنوماتیک،بالابرهای بادی (فشار مثبت) می باشند،که به منظور جابجایی مواد گرانولی با سایز کوچک مورد استفاده قرار می گیرد.

این نوع بالابر ها متشکل از یک مخزن اولیه ، یک شیر دوار ( یا یک سیستم انتقال در زیر مخزن)، یک فن دمنده، لوله های انتقال مواد به مقصد و یک سیکلون جدایش هوا از محصول است.

محصول از طریق مخزن در مسیر جریان پر فشار هوا قرار گرفته و در لوله ها به سمت هدف نهایی منتقل می شود و در نهایت در یک سیکلون از هوا جدا می گردد.

انتقال پر سرعت، هزینه تعمیر و نگهداری بسیار پایین ، تغییر مسیر در جابجایی و سادگی در دمٌنتاژ و نظافت لوله ها از جمله مزایای این مدل بالابر ها می باشد.

کاربرد: انتقال دانه خام قهوه ،کنجد و بسیاری از دانه های مشابه

ظرفیت: متناسب با درخواست

Consult and communicate with our experts