میکسر مایعات

میکسر مایعات

مخازن میکسر دار در احجام مختلف و با کاربردهای متنوع ساخته می شوند. در زیر دسته بندی عمومی، از مدل های کلی این مخازن ارائه گردیده است :
_ میکسر های فرآیندی جهت میکس مایعات رقیق و غلیظ با فاز های پودری، با یک یا دو همزن خلاف جهت یکدیگر، بصورت دو جداره (نمونه کاربرد: مخازن پریمیکس شکلات)
_ میکسر های دور بالا ( توربومیکس) دارای پره های هموژنایزری، جهت حل کردن مواد در مایعات رقیق (نمونه کاربرد: میکسر آب نمک، آب و شکر ، رنگ ، اسانس و …)
– مخازن نگهداری روزانه با میکسر های دور پایین، بعضاً دارای جداره دوم با ارتفاع کم (نمونه کاربرد: مخازن ارده و خمیر دانه های روغنی)
– مخازن با میکسر افقی (نمونه کاربرد: جهت خنک کاری مایعات)

Consult and communicate with our experts