پرس عصاره گیر

توضیحات

دستگاه پرس در ابعاد و تناژ مختلف ساخته می شود. این دستگاه می تواند بصورت دستی و یا پنوماتیک برای مصارف با فشار پایین و همچنین بصورت هیدرولیک برای مصارفی که فشار بالایی مورد نیاز است بکار برود. بمنظور عصاره گیری از خرما یا برخی میوه ها و یا روغن گیری از کنجاله دانه های روغنی مانند کنجد، این دستگاه مورد استفاده قرار می گیرد.