پرس عصاره گیر

پرس عصاره گیر

دستگاه پرس در ابعاد و تناژ مختلف ساخته می شود. بصورت کلی این دستگاه از یک سبد بعنوان مخزن اولیه که محصول اولیه داخل آن قرار می گیرد و همچنین یک صفحه متصل به یک اهرم که فشار عمودی را موجب می شود، تشکیل شده است.

بمنظور عصاره گیری از خرما یا برخی میوه ها و یا روغن گیری از کنجاله دانه های روغنی مانند کنجد، این دستگاه مورد استفاده قرار می گیرد.

این دستگاه می تواند بصورت دستی و یا پنوماتیک برای مصارف با فشار پایین و همچنین بصورت هیدرولیک برای مصارفی که فشار بالایی مورد نیاز است بکار برود.

کاربرد: عصاره گیری از خرما یا انگور، روغن گیری از کنجاله دانه های روغنی مانند کنجد

ظرفیت مخزن : 50 الی 200 کیلوگرم

مشاوره و تماس با کارشناسان ما