دستگاه تفت بخار

دستگاه تفت بخار

فرها (دستگاه های تفت) به دو دسته کلی تقسیم می شوند که با توجه به نوع و سایز آنها ظرفیتی بین ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ کیلوگرم در ساعت را دارا هستند:
دستگاه های تفتی که  که از دیگ هایی دوجداره با حجم بالا ساخته شده¬اند که به دو طریق با استفاده از جریان بخار آب و جریان روغن داغ حرارت داده می شوند. این فِرها (دستگاه های تفت) در دو نوع تک طبقه و همچنین مدل طبقاتی طراحی و ساخته می شوند.
دسته دیگر فرهای بونکری نام دارند. این فرها (دستگاه های تفت) در ابعاد و ظرفیت های متفاوت اما با عملکرد یکسان ساخته شده ، گازسوز بوده و حرارت بوسیله شعله مستقیم به آنها منتقل می شود.
همچنین خشک کن ها نیز بوسیله هوای گرم تغذیه می شوند و در ظرفیت ها و سایز های مختلف بصورت استوانه های تیغه دار ساخته می شوند.

 

مدلتوضیحاتظرفیت نرمال
۱۰۱یک طبقه / (سوخت : بخار آب یا روغن داغ)۱۰۰
۱۰۲یک طبقه / بونکری (گاز سوز)۱۰۰
۱۰۳یک طبقه / بونکری (گاز سوز)۲۰۰
۱۰۵هفت طبقه / (سوخت : بخار آب یا روغن داغ)۶۵۰
۱۱۰هفت طبقه / (سوخت : بخار آب یا روغن داغ)۱۰۰۰

مشاوره و تماس با کارشناسان ما