بالمیل مخزن دار

توضیحات

بالمیل های مخزن دار به منظور فرمولاسیون (میکس) همزمان محصول و کاهش دانه بندی و همگن سازی آن بکار می رود.

ظرفیت مخزن : ۱۰۰ الی ۱۲۰۰ کیلوگرم
کاربرد: تولید شکلات و کِرِم انواع دانه های روغنی