بالابرهای بادی

توضیحات

از جمله انتقال دهنده های پنوماتیک،بالابرهای بادی (فشار مثبت) می باشند،که به منظور جابجایی مواد گرانولی با سایز کوچک مورد استفاده قرار می گیرد.

کاربرد: انتقال دانه خام قهوه ،کنجد و … .