آسیاب دانه های روغنی

این دستگاه بصورت عمومی بمنظور آسیاب دانه های روغنی مورد استفاده قرار می گیرد. این دستگاه بطور خاص بمنظور آسیاب دانه های کنجد و آفتابگردان و تولید ارده از آنها و دارای انواع متفاوت می باشد. سه مدل مختلف تک ، دو و سه آسیابه این دستگاه، مجموعه ای از آسیاب های با ساینده زبر و نرم با ظاهری تمام استیل ساخته می شود.

در حال حاضر سیستم خنک کاری آسیاب ها بصورت” آب – خنک شونده” می باشد.  وجود  سیستم دستی بمنظور کنترل بازدهی و کیفیت آسیاب از دیگر مشخصات این دستگاه می باشد.

نوع دیگر دستگاه های آسیاب جهت دانه کنجد،آسیابهای سنتی میباشد که ظرفیت تولید کم، اما کیفیت ارده بسیار خوبی (از لحاظ کاهش دانه بندی محصول)داراست.این دستگاه ها در سایز قطر سنگ ۶۰ الی ۱۵۰ سانتی متر ساخته میشوند.

مدل توضیحات مشخصات ابعادی (mm) توان دستگاه
(kw)
کیفت ارده
(micron)
ارتفاع طول عرض
۱۰۰ یک آسیابه / One cylinder ۱۴۰۰ ۶۵۰ ۶۵۰ ۱۵ ۱۳۰
۲۰۰ دو آسیابه (زبر / نرم) / Two cylinder 1/1 ۱۸۵۰ ۱۰۰ ۳۰ ۲۳۰۰ ۸۰
۳۰۰ سه آسیابه (۱زبر /۲ نرم) / Three cylinder 1/2 ۲۴۰۰ ۲۰۰۰ ۱۸۰۰ ۴۵ ۷۰
ظرفیت نرمال / Capacity ۳۰۰ kg per hours