اخبار

تا امروز دستگاه های خنک کننده کنجد که وظیفه پایین آوردن دمای کنجد پس از خروج از فِرها را داشتند، دارای طبقات متعدد با سیستم های ارتعاشی بمنظور جابجایی کنجد در طبقات بوده اند....

به منظور کاهش مصرف انرژی در اولین قدم ایجاد تغییرات روی دستگاه های آسیاب دانه های روغنی، سیستم انتقال اسکرو حذف و یک کانکتور دوجداره استیل بمنظور انتقال مواد آسیاب شده به آسیاب های نرم تعبیه گردید....