طراحــــی مدل جدید فِرهای طبقاتی از نوع تیغـــه دار

طراحــــی مدل جدید فِرهای طبقاتی از نوع تیغـــه دار

در مدل تیغه دار فِرهای طبقاتی عمل گرمایش بوسیله حرارت غیر مستقیم مشعل انجام می پذیرد. این فِرها دارای چهار طبقه مرتبط و عایق بندی شده با پوشش بیرونی استیل است که در فاز طراحی می باشد. پیشبینی می شود این مدل فرها با کارایی مشابه اما بازده بالا، باعث کاهش مصرف انرژی نسبت به دیگر مدلهای طبقاتی اما با ظرفیتی مشابه خواهند بود.