اتمام فاز طراحی مدل جدید دستگاه خنک کننده کنجد و دیگر دانه های روغنی

اتمام فاز طراحی مدل جدید دستگاه خنک کننده کنجد و دیگر دانه های روغنی

تا امروز دستگاه های خنک کننده کنجد که وظیفه پایین آوردن دمای کنجد پس از خروج از فِرها را داشتند، دارای طبقات متعدد با سیستم های ارتعاشی بمنظور جابجایی کنجد در طبقات بوده اند. این در حالیست که تجهیز جدید مجهز به سیستم سرمایشی مشابه تونل های انجماد می باشد که می تواند در یک یا دو طبقه ظرفیت مورد نظر را به دمای لازم برساند. این سیستم نقاط ضعف دستگاه های قدیمی در تعمیرات و نگهداری را دارا نمی باشد.