پوستکن بادام زمینی

دستگاه های پوست کن بادام زمینی در سه مدل : دو، سه و چهار کانال ساخته می شود. برای استفاده از این دستگاه می بایست پیش از پوست کنی دانه تفت داده شده و خنک گردد.

ظرفیت: ۱۵۰ الی ۳۰۰ کیلوگرم در ساعت