پدل بلندر

توضیحات

پدل بلندر ها مناسب ترین گزینه جهت میکس کردن دو یا چند پودر با نسبت حجمی بالا و دقت بسیار زیاد است.

کاربرد: شیر خشک ، پودرهای دارویی و…