پاتیل شربت و چاشنی(بخار)

پاتیل شربت و چاشنی(بخار)

پاتیل شربت دستگاهی است متشکل از یک مخزن کویل دار که به واسطه عبور بخار آب ازکویل محفظه داخلی مخزن گرم گردیده و باعث میشود شکر یا گلوکز همراه با آب داخل آن جوش آمده و به غلظت لازم برسد. این مخزن دارای یک میکسر با توان الکتریکی  متناسب با ظرفیت آن است. توانایی ساخت این دستگاه در احجام مختلف وجود دارد. جهت تولید انواع شیره یا تغلیظ شکر، تولید مربا و نبات از این دستگاه می توان استفاده نمود.

پاتیل شربت دستگاهی است متشکل از یک مخزن کویل دار که به واسطه عبور بخار آب ازکویل محفظه داخلی مخزن گرم گردیده و باعث میشود شکر یا گلوکز همراه با آب داخل آن جوش آمده و به غلظت لازم برسد. این مخزن دارای یک میکسر با توان الکتریکی  متناسب با ظرفیت آن است. توانایی ساخت این دستگاه در احجام مختلف وجود دارد. جهت تولید انواع شیره یا تغلیظ شکر، تولید مربا و نبات از این دستگاه می توان استفاده نمود.

 بدیهی است بعد از تخلیه دستگاه به منظور شست و شو باید تا ارتفاع روی کویل آن آب پُر شود تا کریستال های شربت تشکیل شده روی کویل دچار سوختگی و تغییر رنگ نگردد.

پاتیل چاشنی  به منظور تولید چاشنی حلواشکری متشکل از یک مخزن با کف نیمه کروی می باشد که از دوجداره تشکیل شده و بین دوجداره بخار در گردش است، همچنین شفت میکسر دستگاه به صورت افقی نصب شده و دو طرف دارای سیل مواد به منظور عدم نشتی محصول از داخل مخزن می باشد.

در خروجی بخار بالای دستگاه یک فن تعبیه میگردد تا بخار خارج شده را بیرون براند تا محصول در حال تولید، زودتر به رطوبت مورد نظر برسد. خروجی محصول از پایین مخزن نیم کره می باشد و روی آن شیر کشویی (گیوتینی) نصب میگردد .

یک دریچه بازدید بزرگ روی جداره استوانه ای دستگاه تعبیه شده تا از طریق آن محصول بررسی شود واگر نیاز به اضافه کردن مواد مورد نیاز به چاشنی بود از طریق آن امکان پذیر باشد. این دریچه هوادهی لازم به محصول درحین تولید را میسر می کند. این دستگاه در ظرفیت های کوچکتر تا 150 کیلوگرم به صورت گازسور ودر ظرفیت250 و 500 کیلوگرمی با کارکرد بوسیله بخار آب ساخته میشود.

مشاوره و تماس با کارشناسان ما