نوار نقاله های زنجیری ( توری)

توضیحات

تسمه نقاله های با توری استیل اغلب بمنظور آبکشی یا خنک کاری محصولات و همچنین در دستگاه های تفت و خشک کن استفاده می گردد.