مخازن شستشو و نگهداری مایعات

توضیحات

این مخازن جهت شستشوی محصولات استفاده میگردد و دارای مشبندی در کف مخزن بمنظور تخلیه آب پس از شستشو و نگهداری محصول در مخزن است. همچنین سیستمهای شستشوی آب شور بصورت طبقاتی جهت برخی محصولات مورد استفاده قرار می گیرد.