مخازن ذخیره موقت

مخازن ذخیره موقت

این مخازن جهت نگهداری مایعات و محصولات مختلف در احجام متفاوت ساخته می شود . همچنین در مواردی که جهت نگهداری از محصول نیاز به شرایط دمایی خاصی می باشد، این مخازن بصورت دو یا چند جداره ساخته می شوند.

مخزن ذخیره تک جداره:

مخازن تک جداره از پر کاربردترین مخازن استیل به شمار می رود. این مخازن دارای یک دیواره استیل می باشد و برای نگهداری محصولات غذایی، دارویی کاربرد دارد. نوع و ضخامت ورق استفاده شده براساس ظرفیت و نیاز مشتریان متغییر می باشد.

مخزن ذخیره دوجداره یا مخزن ایزوله :

در این نوع مخازن جداره دومی با حدود ۵ تا ۷ سانتیمتر فاصله نصب شده است که امکان بگردش درآوردن سیال مبرد حرارت ( مانند بخار یا روغن ) را برای سرد یا گرم کردن مایع داخل مخزن فراهم می آورد و سیال هایی که نیاز به حفظ دمای خاصی دارند در این نوع مخازن نگهداری می شوند.

مخزن ذخیره سه جداره یا مخزن پروسس :

در این نوع مخازن روی جداره اصلی، لایه ای از جنس استیل (Half Pipe)  یا شانه تخم مرغی نصب می شود و روی آن را پوشش عایق حرارتی جهت ایجاد مقاومت گرمایی و سرمایی، قرار داده می شود و در نهایت با یک روکش استیل کاور می گردد و برای مواردی که می خواهند جذب یا دفع گرما در داخل تانک انجام شود (مانند عملیات پخت غذا یا سرد نگه داشتن ماست) بکار برده می شوند.

مشاوره و تماس با کارشناسان ما