مخازن حمل مواد

توضیحات

این مخازن بصورت چرخدار و جهت حمل محصولات غذایی کاربرد دارد