فیلتر فلزات (مگنت)

توضیحات

فیلترینگ براده فلزی بگیر از محصولات پودری و یا مایعات بوسیله این دستگاه امکان پذیر است.