غذا ساز

توضیحات

این دستگاه به منظور خُرد کردن (پوره کردن) و مخلوط کردن همزمان مواد مختلف جهت تولید یک محصول جدید استفاده میگردد.

کاربرد: تولید محصولات پروتئینی، غذای بچه، پوره های متفاوت مانند پوره میوه جهت تولید مربا یا لواشک، و یا محصولاتی چند جزیی مشابه حمص