غذا ساز

غذا ساز

این دستگاه به منظور خُرد کردن (پوره کردن) و مخلوط کردن همزمان مواد مختلف جهت تولید یک محصول جدید استفاده میگردد.تولید محصولات پروتئینی، غذای بچه، پوره های متفاوت مانند پوره میوه جهت تولید مربا یا لواشک، و یا محصولاتی چند جزیی مشابه حمص از جمله کاربردهای این دستگاه می باشد.دستگاه متشکل از یک مخزن با قابلیت دوران حول محور افقی می باشد که جهت تخلیه محصول از آن استفاده می شود. 

این دستگاه به منظور خُرد کردن (پوره کردن) و مخلوط کردن همزمان مواد مختلف جهت تولید یک محصول جدید استفاده میگردد.

تولید محصولات پروتئینی، غذای بچه، پوره های متفاوت مانند پوره میوه جهت تولید مربا یا لواشک، و یا محصولاتی چند جزیی مشابه حمص از جمله کاربردهای این دستگاه می باشد.

دستگاه متشکل از یک مخزن با قابلیت دوران حول محور افقی می باشد که جهت تخلیه محصول از آن استفاده می شود. همچنین همزن دستگاه شامل یک شفت عمودی دارای پره هایی میله ای شکل بابت میکس و یکنواختی محصول و انتقال آن روی پره تیغه ای می باشد. پره تیغه ای بصورت خارج از مرکز نصب می گردد تا بواسطه دور بالای چرخش و لبه های تیز خود عمل خرد نمودن و تولید پوره از محصول را انجام دهد.

سیرکوله محصول بوسیله یک پمپ لوب یا هموژنایزر جهت یکنواختی بهتر بافت آن امکان پذیر است. همچنین ساخت بدنه مخزن دستگاه بصورت دو جداره بدلیل پخت محصول در حین فرآیند مزیت خاصی را برای دستگاه ایجاد می کند.

کاربرد: تولید محصولات پروتئینی، غذای بچه، پوره های متفاوت مانند پوره میوه جهت تولید مربا یا لواشک، و یا محصولاتی چند جزیی مشابه حمص

ظرفیت: 100 الی 500 لیتر

مشاوره و تماس با کارشناسان ما