سیلو ها و مخازن نگهداری

توضیحات

سیلوها در احجام مختلف و به صورت تمام استیل یا فلزی یا پوشش رنگ الکترواستاتیک ساخته می شوند.در سیستم های اتوماسیون سیلو ها بواسطه استفاده از لودسل ها، از لحاظ وزنی قابل کنترل می باشند.