دستگاه شستشو دهنده اتوماتیک

توضیحات

این دستگاه بمنظور شستشوی دانه ها در مراحل مختلف فرایند تولید مورد استفاده قرار می گیرد. از جمله موارد استفاده این دستگاه در فرآیند روغنگیری از دانه های روغنی (پس از بوجاری اولیه و جدا نمودن خاک از دانه) است. همچنین در پروسه تولید خطوط حلواسازی بعد از مرحله پوستکنی و شورآب می توان از این دستگاه استفاده نمود.