.دستگاه سرند ویبره

توضیحات

مدل سوم این دستگاه، سرند ویبره است که اغلب جهت سرند پودر مانند شیرخشک و یا مواد گرانولی با سایز کوچک استفاده میشود. این مدل سرندها می تواند بصورت تک یا چند طبقه ساخته شود