دستگاه سرند بادی

دستگاه سرند بادی

دستگاه های سرند بوسیله فشار مثبت یا مکش ، جهت محصولات ریز دانه و اغلب به منظور تمیز کردن خاک و پوکه گیری از محصول استفاده می شود. این دستگاه دارای یک فن سانتریفیوژ می باشد که با ایجاد فشار و دبی هوا در مسیر عبور محصول موجب جداشدن خاک یا پوشه از آن و خروج ناخالصی ها از دورن دستگاه به بیرون می گردد. اضافه کردن یک توری کوتاه با سوراخ های بزرگ جهت عبور محصول و جداسازی ناخالصی های سایز بزرگ روی خروجی هاپر دستگاه امکانپذیر است.

ظرفیت: 200 کیلوگرم در ساعت

کاربرد: پاک کردن و خاک گیری از محصولات

مشاوره و تماس با کارشناسان ما