دستگاه سرند بادی

توضیحات

مدل دوم دستگاه های بوجاری، سرند بوسیله فشار مثبت یا مکش هواست که جهت محصولات ریز دانه و یا اغلب به منظور تمیز کردن خاک و پوکه گیری از محصول استفاده می شود.