دستگاه بوجاری

توضیحات

اغلب دستگاه شامل دو تا سه مشبندی متفاوت و همچنین سیستم مکش هوا برای جداسازی پوست و ذرات ریزتر می باشد. ظرفیت این دستگاه ها برای دانه های روغنی بین ۲۵۰ تا ۱۰۰۰ کیلو در ساعت می باشد.
برخی از مدلهای این دستگاه ها نیز بوسیله نیروی فشار هوا عمل بوجاری را انجام می دهند که ظرفیت تولید پایین تری را دارا می باشند.