دستگاه بوجاری (سرند و مش بندی)

توضیحات

مدل اول دستگاه های بوجاری، سرند بوسیله صفحات مش بندی شده از ورق پانچ یا توری با ابعاد مش مورد نظر و در تعداد طبقات مورد نیاز است. به این مدل دستگاه ها میتوان واحد سرند با سیستم مکش یا دهش بادی نیز اضافه نمود.