خشک کن هوای داغ

خشک کن هوای داغ

در این دستگاه با عبور هوا از محفظه احتراق یا شعله مشعل به واسطه نیروی فن و جریان هوای داغ روی محصول موجب انتقال رطوبت آن شده و به خشک شدن محصول منجر می گردد. در دستگاه دوار پره های داخلی نصب شده روی جداره استوانه موجب حرکت محصول از یک سمت به سمت مقابل و خروجی از دستگاه می گردد.

.


زاویه پره ها و سرعت چرخش مشخص کننده ظرفیت خروجی دستگاه می باشد. این دستگاه اغلب برای خشک کردن محصولات با رطوبت زیر 30 درصد استفاده می شود و درصورتی که محصول اولیه رطوبت بیشتری داشته باشد می توان از دستگاه هایی مانند سانتریفیوژ ها برای خشک کردن و آبگیری استفاده کرد.

مشاوره و تماس با کارشناسان ما