تونل خنک کننده

توضیحات

این دستگاه یک نوار کشنده محصول با طول و عرض مورد نیاز جهت سرمایش دارای محفظه سردخانه با پنل دو جداره (دارای یونیت کمپرسور و کندانسور) با دمای قابل تنظیم وسیستم دیفراست اواپراتور ها می باشد.