بلندر دوار

بلندر دوار

این دستگاه به منظور میکس کردن مواد گرانولی یا پودری و همچنین طعم دهی (اسانس زنی) در زمان میکس کاربرد دارد. ورودی از یک سمت و خروجی از سمت مقابل می باشد. یک دریچه بازدید روی بدنه جهت دسترسی به داخل و نظافت مخزن دستگاه تعبیه گردیده است.

جهت اسانس زنی به محصول در قسمت پشتی دستگاه یک سیستم شامل پمپ اسانس و نازلهای پاششی نصب می گردد. هم زدن محصولاتی مانند چای و دانه قهوه تفت داده شده با کمترین آسیب به آنها مزیت اصلی این دستگاه میباشد.

 

ظرفیت: 500 الی 2000 لیتر

کاربرد: میکس چای و میکس دانه های قهوه تفت داده شده و اسانس زنی به آنها، موادگرانولی

مشاوره و تماس با کارشناسان ما