بلندر دوار

توضیحات

این دستگاه به منظور میکس کردن چند نوع دانه یا محصول و همچنین طعم دهی (اسانس زنی) در زمان میکس کاربرد دارد.هم زدن همزمان چند محصول متفاوت با کمترین آسیب به آنها مزیت اصلی این دستگاه میباشد.این بلندرها برای محصولاتی مانند چای و دانه قهوه تفت داده شده با کمترین میزان شکست بسیار مناسب میباشد.همچنین در حین عملیات میکس کردن، اضافه نمودن اسانس بصورت اسپری به محصول امکان پذیر است.این دستگاه در ابعاد و احجام متفاوت بسته به نوع سفارش تولید میگردد.