بلندر دوار

توضیحات

این دستگاه به منظور میکس کردن چند نوع دانه یا محصول و همچنین طعم دهی (اسانس زنی) در زمان میکس کاربرد دارد.هم زدن محصولاتی مانند چای و دانه قهوه تفت داده شده با کمترین آسیب به آنها مزیت اصلی این دستگاه میباشد