بالابر تسمه نقاله و دستچین

توضیحات

بالابر های تسمه نقاله به منظور جابجایی مواد گرانولی مانند دانه های روغنی مورد استفاده قرار می گیرند. این بالابر ها با توجه به زاویه ریزش مواد به دو دسته کلی بالابر های تسمه پله ای و بالابر هایی با تسمه ساده تقسیم می شوند. استفاده از این بالابر ها در صنایع غذایی با تسمه های پی وی سی سفید رنگ، بسیار مرسوم است.