باسکول توزین

توضیحات

این دستگاه به منظور توزین دقیق و دیجیتالی مایعات با غلظت و ویسکوزیته بالا مانند ارده، عسل، چاشنی حلوا، چاشنی گز و …. در ظروف مرتبط با فرآیند تولید جهت همزدن و پروسس بکار می رود.