انتقال دهنده ویبره

انتقال دهنده ویبره

سیستم های ویبراتوری با استفاده از ایجاد ارتعاش روی سطح یا لوله موجب انتقال مواد پودری یا گرانولی میگردد. این انتقال دهنده ها در دو مدل کلی ساخته می شود. مدل اول یک سطح صاف با شیب کم می باشد که بوسیله یک ویبراتور متصل به آن و یا از طریق سیم پیچ القایی حرکت نوسانی به سطح و سپس به محصول منتقل می شود.

 سطح لرزان اغلب به صورت فنر بندی شده است تا حرکت نوسانی به پایه دستگاه انتقال نیابد.

نوع دوم که اغلب برای مواد پودری استفاده می شود لوله های لرزان می باشد. روی بدنه این لوله ها یک ویبراتور نصب گردیده است تا حرکت محصول داخل لوله را موجب گردد. در این مدل انتقال مواد کاملا ایزوله بوده و با محصول چیزی جز سطح داخلی لوله در تماس نیست. اتصال لوله از طریق کابل یا فنر بصورت معلق می باشد.

در این مدل انتقال دهنده ها ، تنظیم سرعت جریان ریزش با استفاده از کنترل ویبراتور و زاویه ریزش حاصل می گردد.

کاربرد: انتقال انواع گرانول و پودر ها

ظرفیت: متناسب با درخواست

مشاوره و تماس با کارشناسان ما