آبگیر گریز از مرکز

توضیحات

آبگیرها بواسطه عمل گریز از مرکز کار می کنند و از دو جداره بمنظور جداسازی آب از مواد مورد استفاده تشکیل شده اند . این دستگاه ها در مدلهای غیر اتوماتیک شامل سیستم کلاچ جهت دور گیری و یک سیستم ترمز پدالی به منظور جلوگیری از اتلاف زمان و چرخش زائد سانتریفوژ می باشند. مدل های اتوماتیک مجهز به تابلو برق اینورتر دار می باشند.
ظرفیت این تجهیزات با توجه به نوع مواد آبگیری شونده و درصد رطوبت مورد نظر متغییر است.