خط تولید پوستکنی کنجدی وحلواسازی

ماشین سازی روشن خط کامل مربوط به پوستکنی کنجد و فرآیند حلواسازی تا انتهای برش و چونه گیری حلواشکری را در سبد محصولات خود دارد.

این خط در بخش پوستکنی شامل بوجاری اولیه ، مخازن خیساندن کنجد ،پوستکن کنجد و سیستم انتقال وجدایش دانه از پوست بوسیله آبنمک و سپس شستشوی دانه می باشد. در ادامه دانه بوسیله سانتریفیوژ آبگیری  شده و وارد دستگاه های تفت می شود. این شرکت مدل های مختلفی از دستگاه تفت بصورت طبقاتی یا دوار یا بونکری را در ظرفیت های مختلف تامین می کند . سپس از تفت جهت کاهش پراکسید دانه ،کنجد وارد خنک کننده طبقاتی می شود و پس از خنک شدن بوسیله بالابرهای پنوماتیک به دستگاه سرند نهایی ارسال گردد. بعداز خروج از سرند کنجد آماده بسته بندی و توزیع بصورت فله ایی می باشد .

جهت تکمیل فرآیند حلوا سازی کنجد پوستکنده بوسیله بالابر به دستگاه آسیاب منتقل می شود و پس از آن ارده تولید شده جهت ذخیره سازی به مخازن مربوطه ارسال می گردد.

درصورتی که کیفیت دانه بندی ارده مناسب نباشد، محصول اولیه وارد دستگاه بالمیل کانتینیوس گردیده و با عبور از آن به کیفیت مناسب می رسد.

در بخش دیگر فرایند در دستگاه پاتیل پخت ابتدا شکر تغلیظ گردیده و سپس شربت به پاتیل چاشنی منتقل می شود. درنهایت چاشنی تولید شده با ارده مخلوط گردیده و همزده می شود. حلوای تولید شده یا به صورت دستی و یا به وسیله دستگاه چونه گیر جهت بسته بندی در ظروف بالای 250گرم آماده سازی می شود. همچنین برای بسته بندی زیر 100گرم حلوا با دمای مناسب به دستگاه برش و خنک کننده تونلی منتقل می گردد تا جهت انتقال به دستگاه بسته بندی در ابعاد مناسب برش خورده وآماده شود.