Toz Üretim Hattı

Toz karıştırma üretim hatlarının başında Roshan Makinesi, blender makinesine toz transfer asansörüdür. Bu asansörler, torbayı Blender makinesinin yan tarafına aktarmak için toz veya konveyörün doğrudan transferi için emme asansörleri olabilir.

Toz karıştırıcı tipi, boşaltma yönteminin karıştırma süresinin karıştırma yüzdesine ve performansın kalitesine bağlı olarak değişir. Şirketin portföyünde toz karıştırma için kürek, şerit ve V2 karıştırıcı olmak üzere dört farklı karıştırıcı modeli bulunmaktadır. Karıştırıldıktan sonra spiral elevatörler veya titreşimli konveyörler ile dışarı çıkan toz, atık ve topakların uzaklaştırılması için toz eleğine aktarılır ve nihai ürün makineden çıkıp metal ayırıcıya girdikten sonra tamamen rafine edilir ve son kullanıma hazır hale getirilir.