پاتیل پخت شربت و چاشنی

پاتیل شربت و چاشنی(گازسوز)

دیگ های پخت شربت یا چاشنی بصورت تک جداره و دو جداره ساخته می شوند.دیگ های دو جداره در ابعاد و اشکال مختلف ساخته شده و نوع عملکرد و همزن آنها بصورت کلی وابسته به نوع و غلظت مواد مورد نظر برای پخت تعریف می گردد.

این مخازن از جنس استیل معمولی و یا ضد اسید بسته به نوع ماده پخته شونده ساخته می شوند. گرمایش در این دیگها اغلب بوسیله بخار آب تحت فشار یا روغن داغ انجام می گیرد.
در دیگ های تک جداره از سیستم مشعل و محفظه احتراق بمنظور گرمایش استفاده گردد. سوخت این دیگها گاز و یا سوخت مایع می باشد.
دیگ های پخت شربت یا چاشنی با توجه به کاربرد آنها تا پانصد کیلوگرم نیز گنجایش دارند. همچنین در اغلب موارد این دیگ ها همراه با شاسی های دو طبقه ساخته می شوند.

مشاوره و تماس با کارشناسان ما