نفق تشكيل الحلاوة الطحينية

نفق تشكيل الحلاوة الطحينية

این دستگاه جهت فرم دهی حلواشکری در ابعاد ۳۰ تا ۱۰۰ گرمی میباشد. دستگاه از یک پرس فرم دهی دارای برشهای طولی ، یک واحد سرمایشی دارای تونل با پنل دو جداره (دارای یونیت کمپرسور و کندانسور)  و یک گیوتین برشی جهت برش های عرضی ساخته شده است. دستگاه در دو سایز حدود  12 و 16 متر طول و 60 سانتیمتر الی ۱ متر عرض ساخته می شود.

ظرفیت: 1000 الی 4000 کیلوگرم در روز

کاربرد: حلواشکری

التشاور والاتصال مع خبرائنا