مقشرة السمسم

مقشرة السمسم

دستگاه پوستکن کنجد در دو مدل مختلف موجود است. مدل اول که بر اساس طرح قدیمی باز طراحی گردیده است، پوستکنی بواسطه سایش انجام می پذیرد اما در این مدل پوست پس از جدا شدن از دانه همراه با دانه از دستگاه خارج می گردد. در این روش کنجد پیش از پوستکنی در آب خیسانده می شود. پس از پوستکنی جداسازی پوست از دانه بوسیله آب نمک انجام می پذیرد به همین دلیل مصرف آبنمک بالا می باشد. ظرفیت این مدل از 250 تا ۹۰۰ کیلوگرم در ساعت می باشد.

 

دستگاه در این مدل از یک مخزن دارای یک شفت مرکزی تشکیل شده است که پره های روی شفت عمل پوستکنی را انجام میدهد.

دستگاه مدل دوم که عمل پوستکنی کنجد را بواسطه سایش و با کمک فشار آب انجام می دهد متشکل از جلو برنده های کنجد و جدا کننده های پوست از دانه است . این دستگاه مصرف آب قابل توجهی دارد اما به دلیل جدا شدن پوست و خروج آن از ورق سوراخدار دور دستگاه، خروجی دستگاه کنجد پوستکنده شده بدون نیاز چندان به آبنمک است. پوست خروجی نیز به دلیل عدم برخورد با نمک شیرین بوده و در صورت جداسازی از آب و خشک شدن قابل استفاده می باشد. ظرفیت این مدل دستگاه ۲۵۰ کیلوگرم در ساعت است .

 

ظرفیت: 250 تا ۹۰۰ کیلوگرم در ساعت

کاربرد: پوستکنی از کنجد

 

مشاوره و تماس با کارشناسان ما