آلة إنتاج التصابير (نفق القطع والتبريد)

آلة إنتاج التصابير (نفق القطع والتبريد)

این دستگاه یک نوار کشنده محصول با طول و عرض مورد نیاز، جهت سرمایش دارای محفظه سردخانه با پنل دو جداره (دارای یونیت کمپرسور و کندانسور) با دمای قابل تنظیم وسیستم دیفراست اواپراتور ها می باشد.

 

 این دستگاه جهت سرد نمودن شکلات رویه بعد از دستگاه اینروبر، سرد کردن قوطی های پر شده از محصولات مختلف بعد از فرآیند پخت، سرد کردن ممتد جریان محصولاتی که نیاز به دمای پایین تر نسبت به محیط را داراست، و حتی سرمایش نمونه محصولات غیر غذایی، بکار می رود.

ظرفیت: بستگی به مشخصات مورد نیاز محصول

کاربرد: محصولات با روکش شکلات و سرمایش بعد از فرآیندهای پخت

 

التشاور والاتصال مع خبرائنا