اسنک بار

توضیحات

کاربری این تونل ها بنمظور خنک سازی مواد غذایی از جمله شکلات، حلوا و … می باشد. نصب انواع فرم دهنده ها و تیغه های برش در ابتدا و انتهای این تونل ها امکان پذیر است. این تونل ها در ابعاد و اندازه های متفاوت با توجه به مواد خنک شونده و روش و میزان خنک سازی طراحی و ساخته می شوند.
دستگاه های اسنک بار با ظرفیت ها و توانایی های متفاوت در صنایع غذایی دارای کاربردهای بسیاری می باشد. از جمله کاربری های این ماشین آلات در تولید کنجد بار بمنظور برش و خنک سازی محصول پیش از بسته بندی است. این دستگاه در ابعاد و تعداد غلطک های متفاوت ساخته می شود. عرض دستگاه و سرعت متغیرخط پارامترهای موثر بر ظرفیت تولید می باشند. تعداد غلطک ها به نوع عملیات روی محصول بستگی دارد. همچنین میتوان با اضافه نمودن تجهیزاتی به این ماشین آلات روکش شکلات یا روکش های مشابه را به محصول نهایی افزود.